Tengslemark Ny Grundejerforening

Senest revideret  03 april 2024
Ordensregler

Al afbrænding af affald er forbudt, også i afbrændingstønder. Det er ikke muligt at overholde afstandskriterierne i grundejerforeningens område. Hent brandregulativ her

Uddrag fra lokalplan 115.03:

Hegn: Alle hegn skal være levende hegn. Iøvrigt er hegnsloven selvfølgelig gældende.

 

Kvas, grene og anden afskæring fra bevoksning må ikke over længere tid henligge på grunden og skal være fjernet mindst en gang årligt og senest hver 1. juli.

  • Deltage i vedligeholdelse af vejen.
  • Holde grøftekanter fri for bevoksning, som hindrer grøftens vedligeholdelse.
  • Overholde de generelle ordensregler.
  • Udbedre skader på veje, som vedkommende har forårsaget.
  • Overholde hastighedsbegrænsningerne i området.
  • Beskære buske og træer, så vejens profil bevares. Se den grønne folder fra Odsherred kommune.

Alt det med småt: Grundejerens pligter:

 

Generelle ordensregler:

 

Brug af plæneklippere, motorsave og andre

støjende maskiner, må kun finde sted i

Tidsrummene 9.00 - 12.00 og 15.00 - 17.30

 

Hunde er velkomne i området når de er under

fuld kontrol af deres ejere. På stranden skal alle hunde være i snor i tidsrummet 1. april - 30. September.

 

Der opfordres til hensynsfuld kørsel på

vore veje. max 20 Km/t

Kommunen orienterer:

Besøg skilteskoven i naturen: Klik her

Hvad er tilladt, og hvad er forbudt: Klik her