Tengslemark Ny Grundejerforening

Senest revideret  03 april 2024
wp59bc3b32_0f.jpg

Veje og grøfter

De asfalterede veje vedligeholdes på  kommunens foranledning. De øvrige store veje vedligeholdes efter behov på grundejerforeningens foranledning, men fyld gerne hullerne op med grus, hvis der er behov for det.

 

Vedligeholdelse af de små veje er baseret på frivilligt arbejde. Fyld huller op med grus og sten fra de udlagte bunker. Se tegneserien her, hvordan det bør gøres, hvis det skal være helt fint.

 

Mangler der grus, så kontakt bestyrelsen, som så sørger for at der kommer nyt materiale.

 

Er der specielle problemer med vejen, så kontakt bestyrelsen eller vejudvalget, som består af Ole Meldgaard, Jens Højlund og Finn Petersen

Husk fartbegrænsningen på max. 20 km/t.

 

Grøfterne oprenses 1-2 gange om året af en "grøftemand" på foranledning af  bestyrelsen.

 

Opgravet materiale lægges på grøftekanten.

 

Sørg for at grøfternes bredder (1 meter til hver side) holdes fri for buskads, så grøftemanden kan komme frem.

 

 

Nybyggeri?

Husk at det påhviler bygherren at retablere vejen efter enhver form for nybyggeri. Vores veje er ikke beregnet til tunge køretøjer, så opstår der skader på vejene eller grøfterne, skal bestyrelsen orienteres, og bygherren skal sikre at skaderne udbedres snarest muligt.